Coderen

Ieder school zal in de nabije toekomst te maken krijgen met de term “21st Century skills” waarmee bedoeld wordt: de vaardigheden die de toekomstige werknemer, onze leerlingen, moeten beheersen.

“Everybody in this country should learn how to program a computer…. because it teaches you how to think.” (Steve Jobs, 1995)

Een mooi instrument hierbij is “Anybody can learn” – https://code.org/