Vier in balans-monitor

De laatste stand van zaken in ICT en onderwijs

Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen ernaar en bundelt de resultaten in de Vier in balans-monitor.

De monitor volgt de bouwstenen van het Vier in balans-model: visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur. Wanneer scholen aandacht hebben voor de bouwstenen – en de balans hiertussen bewaken – kan ict nog beter gaan werken voor het onderwijs.