Google Apps for Education

Via G Suite for Education, een Google-product voor geïntegreerde communicatie en samenwerking, bieden we scholen een gehoste oplossing voor e-mail, agenda en chat. Daarnaast kun je het kernpakket aanvullen met toegang tot verschillende andere Google-services om aan alle eisen van je gebruikers tegemoet te komen.

Het kernpakket van G Suite for Education wordt uitgebreid beschreven op onze Education-productpagina.

Google Apps for Education

Gymnasium E-learning

Sinds de vroege middeleeuwen waren er in vele Nederlandse steden Latijnse scholen. In de loop van de negentiende eeuw werden deze omgevormd tot Gymnasia. Daarvan zijn er uiteindelijk zo’n 80 in Nederland geweest. Bij de invoering van de mammoetwet (1968) is de helft van de groep opgegaan in een scholengemeenschap. Sindsdien zijn er 38 zelfstandige gymnasia over.

Een nieuwe trend binnen het reguliere onderwijs is e-learning. “Stedelijk Gymnasium Digitaal” ziet hier kansen en zal zich richten op de kracht van de gymnasia, “gepersonaliseerd leren“. Om dit te realiseren heeft het digitale leren de toekomst. Hierbij volgen we met interesse de ontwikkelingen in Finland.

Géén regulier onderwijs meer in Finland

Over dat reguliere onderwijs gesproken: het Finse parlement heeft besloten dat er in 2020 geen regulier onderwijs meer is. Geen gekaderde vakken meer, maar aandacht voor het ontwikkelen van hoe de leerling denkt, werkt en communiceert. Ook wordt er meer tijd gemaakt om te leren wie je nu eigenlijk bent, hoe je je creatief kunt uitdrukken, wat je rol is in de samenleving en welke verantwoordelijkheid daarbij komt kijken. [Lees meer]